Tao Jóga 

Tao Jóga je systém taoistických techník a  cvičení vyvinutých v priebehu niekoľko tisíc rokov pri hľadaní odpovedí na otázky o živote a smrti, o pôvode vesmíru a životných cyklov.

Je to praktický systém sebarozvoja a samoliečenia, ktorý umožňuje dosiahnuť telesnú, duchovnú a mentálnu harmóniu.

Prostredníctvom telesných cvičení, energetických a meditačných praktík sa cvičiaci učí rozvíjať svoju telesnú energiu, uvedomovať si kedy stráca energiu, uvoľňovať napätie, zlepšovať si svoje zdravie a prevenciu pred predčasným starnutím, vyhorením a vyčerpaním sa. Ďalej získa zručnosti v sebaobrane a schopnosti liečiť seba aj druhých.

Systém Tao Jógy je založený na princípe, že základom života je energia. Keď má človek dostatok energie, je splnený prvý predpoklad na sebarealizáciu sa v život.

Praktizovaním liečivej Tao Jógy, budete mať radosť zo života a pokojnú myseľ aj v neskoršom veku.

 BODY – CENTRUM

organizuje kurz TAO JOGA

Termín: od 14.2.2020 o 16.30 hod (každý piatok – 10 lekcií)

              Úvodná hodina 14.2. grátis 

Miesto: J. Švermu 14, Zvolen

Cena: 60 EUR

Prihlášky: do 11.2.2020