Má Vaše dieťa zlé držanie tela, alebo problémy s chrbticou,

chcete tomu predísť ?

Správny vývoj dieťaťa, mentálny alebo fyzický, je veľmi dôležitý pre jeho ďalší život. Vybudovanie návykov u detí, či už pohybovej aktivity alebo stravovania a výživy, tvoria predpoklad na vytvorenie optimálnej fyzickej kondície, ale hlavne zabezpečia zdravý vývoj dieťaťa, čo je celospoločenským záujmom.

S týmto zámerom vznikol projekt „MAČKA“, kde boli dosiahnuté vynikajúce výsledky v zlepšení hybnosti  detí cieleným ozdravným cvičením, zameraným predovšetkým na chrbticu a zlé držanie tela. Cielené cvičenia pre deti na chrbticu sa vykonávajú v  BODY – CENTRE vo Zvolene. Vaše dieťa môže v rámci pobytu v škôlke absolvovať kurz, kde bude pod odborným dohľadom cvičiť jedenkrát týždenne cielené cvičenia na chrbticu. U detí je prevencia na prvom mieste a náprava pomerne rýchla. Pokiaľ získa Vaše dieťa návyk na pohyb, zabezpečíte mu zdravý štart do života.

Cvičenie sa vykonáva organizovane raz týždenne počas 6 týždňov v BODY -  CENTRE

J. Švermu 14, Zvolen. Cena kurzu na jedno dieťa je 9 EUR.
Termín kurzu: jeseň 2019, informujte sa vo Vašej škôlke

Tešíme sa na aktívnu účasť dieťatka z Vašej rodiny alebo blízkeho okolia.