Unikátna diagnostika BodyAnalyzer

Správna a presná diagnostika iba v BODY-CENTRE Jablonskí

 Počítačový software BODY- ANALYZÉR predstavuje unikátnu diagnostiku pohybového aparátu. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu,  ale  diagnostikuje  celú os tela v statike aj  dynamike, jednotlivé uhly, vzdialenosti, plochy, analyzuje svalový reliéf postavy a to všetko v jednom programe. Je to jednoduchá možnosť presného sledovania a porovnávania výsledkov, čím môžeme cielene pripravovať pohybový program,  dosiahnuť žiadaný cieľ a motivovať sa vzájomne k  spolupráci.

Na základe takejto diagnostiky vieme  určiť chyby v pohybovom stereotype, pripraviť individuálne cvičenie na odstránenie bolestí chrbta, preventívne a rehabilitačné čcvičenia, cvičenia do fitka alebo pre rôzne druhy športov. V športe môžeme diagnostiku využiť pri analyzovaní jednotlivých polôh napr. beh, skok, oštep, strelectvo, ………….. atď.

 Možnosti využitia  Diagnostiky BODY- ANALYZÉR:

1,Využitie v dennom živote pre deti a dospelých

2, Využitie v športe

3, Využitie v regenerácii a rehabilitácii

Využitie v dennom živote pre deti a dospelých

V rannom veku je nutné kontrolovať detskú chrbticu, aby sa predišlo rôznym poruchám ako napr. skolióza, guľatý chrbát, nesprávne držanie tela.

Mierne vychýlenie chrbtice v hrudnej časti
Vhodné nápravné cvičenie  
Nesprávne cvičenie, zväčšuje vychýleni

Využitie v športe

A, V športe je kvalitný výkon závislý od správnej techniky, ktorú odborníci a tréneri môžu analyzovať BODY – ANALYZEROM.

B, Každý šport je zameraný na určité svalové skupiny, ktoré musíme sledovať, aby nenastalo jednostranné preťaženie,  následne  zranenie a vyradenie športovca. Na základe správnej diagnostiky zvolíme vhodnú regeneráciu pohybom, čím predchádzame zraneniam a zvyšujeme výkon športovca.

Body Analyzer :

 • Jednoduchosť
 • Rýchlosť
 • Presnosť
 • Vylúčenie chýb ľudského faktora – v diagnostike Body Analyzer  sa vylúči subjektívne meranie a chyba trénera a fyzioterapeuta, pretože sa klient odfotí a každý terapeut kontroluje tie  isté ukazovatele
 • Diagnostika neškodí zdraviu / Rtg žiarenie /, môže sa niekoľkokrát za sebou opakovať
 • Analyzuje sa celá os chrbtice  a postoja /vychýlenie frontálne a sagitálne / a nie len segmenty
 • Meranie v statike aj dynamike
 • Možnosť merania uhlov – goniometria
 • Meranie dĺžok a vzdialeností vertikálne aj horizontálne /porovnanie dĺžky končatín, rozdiel výšky lopatiek /
 • Meranie plôch
 • Analýza svalového reliéfu a porovnanie
 • Diagnostika pomôže:
 • zistiť stav pohybového aparátu
 • určiť pohybové stereotypy
 • vypracovať pohybový program
 • vykonať objektívne kontrolné meranie a zhodnotiť program
 • klient má k dispozícii výsledky diagnostiky